Älykkäällä ilmanvaihdolla pystytään säätämään ilmanvaihtojärjestelmää tarpeen mukaan. Älykäs ilmanvaihto mahdollistaa laadukkaan sisäilman sekä minimoi energiankulutusta ja asumisen kustannuksia.

ILMANVAIHTORATKAISUMME:

  • Nykyisten järjestelmien arviointi
  • Olemassa olevien laitteiden arviointi
  • Investointisuunnitelma
  • Nykyisten järjestelmien optimointi
  • Projektin toteuttaminen
  • Järjestelmän aktiivinen seuranta ja optimointi

Mikä on älykkään ilmanvaihtojärjestelmän päätavoite?

Älykäs ilmanvaihtojärjestelmä säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan, jotta kiinteistö voi automaattisesti reagoida riippuen mm. käyttäjistä, ulkoisista olosuhteista, sähköverkon tarpeista, epäpuhtauksien havaitsemisesta tai muiden ilmanpuhdistusjärjestelmien toiminnasta.

Lisäksi älykäs ilmanvaihtojärjestelmä voi antaa tietoja energiankulutuksesta, sisäilman laadusta tai järjestelmän korjaustarpeista suoraan kiinteistönomistajalle, asukkaille tai ylläpidosta vastaavalle taholle.